Watching video Clip Hot - 저스틴 비버도 아니고, 저스틴 트루도 달력 출시? 트럼프 달력보다는 잘 팔릴 듯

Gepubliceerd op 14 feb. 2018
Geen
Lois W. Hebert

Watching video Clip Hot - 저스틴 비버도 아니고, 저스틴 트루도 달력 출시? 트럼프 달력보다는 잘 팔릴 듯

Clip Hot - 저스틴 비버도 아니고, 저스틴 트루도 달력 출시? 트럼프 달력보다는 잘 팔릴 듯
Clip Hot - 저스틴 비버도 아니고, 저스틴 트루도 달력 출시? 트럼프 달력보다는 잘 팔릴 듯
미국 — 오, 캐나다!

“내 캐나다인 남자친구”라고 불리는 캐나다 수상 트루도 캘린더가 지난 크리스마스, 핫했다고 하는데요,

이 캘린더는 지난 11월 미국 전역 다양한 곳에서 목격되었다고 합니다.

아마존에서는 이 달력 속 저스틴 트루도가 레전드라기 보다는 그냥 인터넷 인기왕일 뿐이라고 묘사하고 있습니다.

이 달력을 만든회사는 그가 무언가 색다른 것을 만들기를 원했다고 설명했습니다.

맛 좀 보실까요?

몇몇 사람들은 트위터를 통해 이 달력에 대해 알았다고 합니다.

그러나 많은이들이 알고 있지는 않았죠.

최소한 트럼프 달력보다는 낫지 않나요?
-----------------------------------------

토모뉴스는 리얼 뉴스 최고의 소식통입니다. 저희들은 인터넷에서 가장 재미있고 이색적이며, 가장 많이 화제가 되고 있는 이야기들을 다룹니다. 저희가 말하는 톤은 과감하며, 필터가 없습니다. 여러분들이 웃으면, 저희도 웃습니다. 여러분들이 분노하면, 저희도 분노합니다. 있는 그대로 이야기를 전해드립니다. 토모뉴스는 이야기들을 애니메이션화할 수 있기 때문에, 본 적, 들은 적도 없는 뉴스를 여러분들께 전달해드립니다. 뜨거운 뉴스 -

Subscribe & More Videos: http://goo.gl/Yt265K
Thank for watching, Please Like Share And SUBSCRIBE!!!
#videohot, #
Video clip Watching video Clip Hot - 저스틴 비버도 아니고, 저스틴 트루도 달력 출시? 트럼프 달력보다는 잘 팔릴 듯 full hd, down video clip Watching video Clip Hot - 저스틴 비버도 아니고, 저스틴 트루도 달력 출시? 트럼프 달력보다는 잘 팔릴 듯» Watching, Watching - Wikipe, Watching Synonyms, Watching , Frankwatching - Online tips, trends & tri, Watching | Define Watching at ,
Page: watching series online free, watching grass grow, watching online movies, watching through my fingers, watching series, watching our back wow, watching friends online, watching ibm, watching magazine, watching series online, Video posted by youtube


Have you seen this video yet?

Clip hài vui nhất năm 2017 - Không xem thật là phí

Clip hài vui nhất năm 2017 - Không xem thật là phí

3:4616 weergaven
Clip Gia đình Phi Đào năm 2012

Clip Gia đình Phi Đào năm 2012

4:2330 weergaven
Clip nam thanh niên phi thân từ trên trời xuống đất-Tin Tức Sự Kiện

Clip nam thanh niên phi thân từ trên trời xuống đất-Tin Tức Sự Kiện

1:0076 weergaven
Tổng hợp 1 vài clip phong trào Tholukuthi hey Nam Phi

Tổng hợp 1 vài clip phong trào Tholukuthi hey Nam Phi

3:0846 weergaven
360:phi tiên vào camera cùng với nam hoàn vlog clip by hoàng minh thượng

360:phi tiên vào camera cùng với nam hoàn vlog clip by hoàng minh thượng

3:1428 weergaven

Loading...